Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter om förening

Three happy women eating icecream in town.

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Så ändrar du föreningens uppgifter

Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:
Så ändrar du föreningens uppgifter

Ideell förening:
Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in protokoll från årsmöte och eventuellt konstituerande styrelsemöte (formulerade enligt instruktionerna nedan), fullmakt ideell förening, ändringsblankett samt föreningens stadgar. Följ steg 1-3 för att ändra föreningens uppgifter.

Behöver du hjälp?

Film om ansökan

Se film om hur du fyller i ansökan att bli föreningskund:

Kontakta oss

Oavsett var du befinner dig är hjälpen från oss bara ett telefonsamtal bort. Du får snabbt hjälp med företagsrelaterade bankärenden.