Ränteändring

2019-02-04 08:00
Two women out skiing.

Med anledning av förändringar på räntemarknaden justerar vi fr.o.m. 2019-02-05 upp räntan på lån och kontokrediter med 0,25 procentenheter. Bunden elle penningmarknadsrelaterad utlång berörs ej av denna ändring.