Vem kontaktar du?

1. Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till din kontaktperson eller kontoret som du anser gjort fel.


2. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva ett brev till klagomålsansvarig på Åse Viste Sparbank.Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel.

Klagomålsansvarig i Åse Viste Sparbank är Pär Lindblom.


3. Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Åse Viste Sparbank beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämden, Kungsholmen 5, Box 174, 101 23 Stockholm. Tel: 08-508 860 00


4. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.